Styrelsens handlingar till Medlemsforum 2019!

I US nuvarande stadgar regleras det att motioner som ska behandlas på Medlemsforum måste inkomma senast 1 maj och alla handlingar som ska behandlas ska skickas ut senaste fyra veckor innan Medlemsforum äger rum. Riksstyrelsen äger däremot rätten att hemlighålla alla sina propositioner fram till utskicket av årsmöteshandlingarna, något som inte främjar interndemokratin.

Med anledning av det beslutades det på Medlemsforum 2018 att Riksstyrelsen den 15 april på hemsidan ska offentliggöra styrelsens handlingar. Dessa handlingar är utkast vilket innebär att det kan komma att ske förändringar innan de skickas ut till medlemmarna som är anmälda till Medlemsforum 2019. Det kan också tillkomma ytterligare propositioner innan det är dags för utskick.

Observera att vi här enbart redovisar de framtidsrelaterade handlingarna samt mötesformerna. Verksamhetsberättelsen och bokslutet skickas ut med utskicket till Medlemsforum 2019.

Riksstyrelsen tror att en ökad transparens kring vilka propositioner riksstyrelsen ämnar lägga till Medlemsforum skulle underlätta för medlemmar att i förhand ta ställning till om motioner behöver skrivas eller om de är nöjda med förslagen som läggs och det ger alla en ökad möjlighet till inblick i vad riksstyrelsen planerar.

Mötesformer för Medlemsforum

Proposition – Behovsprövat reseutjämningsbidrag för US Norr

Proposition – Bredda US finansieringsbas genom insamling och att ansöka om ett s.k. 90-konto

Proposition – Centralisera arbetsgivaransvaret

Proposition – Kandidatur- och förtroendevaldsavtal

Proposition – Stadgeparagraf om jäv

Proposition – US förhållningssätt till Sverigedemokraterna och liknande partier

Verksamhetsplan för 2020

Rambudget för 2020

Inbjudan Organisationsträffen 2019

Snabbinfo:

Vad: Organisationsträff

När: 12 – 14 april

Plats: Axevalla Folkhögskola i Axvall

Sista anmälningsdatum: 31 mars 2019

Primär målgrupp: Förtroendevalda medlemmar

Deltagaravgift: Organisationsträffen är avgiftsfri

Helgen den 12 – 14 april arrangerar US en organisationsträff med kombinerade aktiviteter. Under lördagen kommer en utbildning i organisationsekonomi att genomföras.  Utbildningen kommer att vara uppstarten av ett internt ekonominätverk för förtroendevalda som har ekonomiskt ansvar, för fortsatt internutbildning och nätverkande. Parallellt kommer en utbildning i arbetsgivarkunskap samt i arbetsmiljöansvar att genomföras. På söndagen ligger fokus på organisationens olika styrdokument, policys och riktlinjer.

Anmäl dig så snart som möjligt, senast 31 mars, genom att fylla i blanketten via denna länk.

Om du inte kan fylla i blanketten kan du också ringa till kansliet på telefon 08 399 282.

Notera att alla US aktiviteter är alkohol- och drogfria.

Vi vill också uppmana alla deltagare att behandla varandra med omsorg och respekt. Alla har rätt att känna sig trygga på aktiviteten. Om du upplever dig illa behandlad eller otrygg så kan du kontakta Aniina på kansliet: aniina@ungsyn.se eller telefon 08-39 92 87. Aniina är utsedd kontaktperson för anmälningar av trakasserier, sexuella trakasserier eller övergrepp. Hon tar gärna emot samtal, sms eller e-post om du känner dig otrygg eller illa behandlad i samband med en US-aktivitet. Hon har tystnadsplikt och får inte föra vidare informationen utan ditt godkännande.

Med vänliga hälsningar,

Planeringsgruppen

Inbjudan Medlemsforum 2019

Kom på US medlemsforum 2019!

Du är välkommen till en av årets höjdpunkter, Medlemsforum 2019!

SNABBINFO

  • Vad: US Medlemsforum!
  • När: 4 – 7 juli 2019
  • Var: Framnäs Folkhögskola i Piteå
  • Deltagaravgift: 350 kr
  • Sista anmälningsdag: 1 maj

På Medlemsforum får alla medlemmar vara med och bestämma om vad US ska göra och hur US ska vara och utvecklas under det kommande året samtidigt som vi har superkul tillsammans.

I år kommer vi att hålla till på Framnäs Folkhögskola i Piteå den 4 – 7 juli.

Medlemsforum är det perfekta tillfället att njuta av sommar och sol, skratta och ha kul med andra US:are samtidigt som det är den stora chansen för dig att vara med och bestämma vad US ska göra framöver! Vi kommer också att välja en ny styrelse.

Vi kommer under aktivitetens gång blanda en rad olika sociala aktiviteter med årsmöte och en del utbildning.

Själva årsmötet börjar först på fredagskvällen så kan du inte åka förrän på fredagen missar du troligen väldigt lite av själva årsmötet.

Inför årsmötet

Om du vill skriva en motion till årsmötet (ett förslag på något du vill att US ska göra) måste den vara inskickad till riksstyrelsen@ungsyn.se senast den 1 maj.

Om du vill sitta i US Riksstyrelse, US valberedning eller nominera någon till Riksstyrelsen eller valberedningen ska du göra det via sajten nominera.se senast den 1 maj, gör det via denna länk. Valberedningen kommer att informera mer om hur du nominerar via sajten, håll utkik på US Riks Facebooksida.

Anmälan

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret som du hittar här.

Om du behöver hjälp med hur du fyller i din anmälan kan du kontakta US Rikskansli:
Telefon: 076-539 92 77
E-post: info@ungsyn.se

Om det är första gången du är på ett Medlemsforum kan du få kontakt med en forumfadder, en US:are som varit på Medlemsforum förut.  Din forumfadder kan du prata med innan Medlemsforum om du har några frågor och sitta bredvid under årsmötet som stöd och bollplank.

Vi behöver din anmälan senast den 1 maj och din deltagaravgift ska vara betald senast den 1 juni för att du ska ha en garanterad plats.

Att delta på Medlemsforum kostar i år 350 kr!

Då ingår resor, mat, boende och aktiviteter. Sätt in deltagaravgiften på vårt Plusgirokonto: 268445–4.
Skriv in ditt för- och efternamn och ditt personnummer
(10 siffror) i meddelanderaden. Om det är din första US-aktivitet åker du självklart gratis!

Kom ihåg att du för att delta på Medlemsforum ska ha betalt in medlemsavgiften på 100 kr för 2019.

Kom också ihåg att alla US aktiviteter är alkohol- och drogfria. Vi vill också upplysa om att det kommer finnas seende ledsagare på plats under hela aktiviteten.

Vi vill uppmana alla deltagare att behandla varandra med omsorg och respekt. Alla har rätt att känna sig trygga på aktiviteten. Om du upplever dig illa behandlad eller otrygg så kan du kontakta Aniina på kansliet: aniina@ungsyn.se eller telefon 08-39 92 87. Aniina är utsedd kontaktperson för anmälningar av trakasserier, sexuella trakasserier eller övergrepp. Hon har tystnadsplikt och får inte föra vidare informationen utan ditt godkännande.

Om du har några frågor kan du nå Mattias Winsa på telefonnummer: 070-398 20 82 eller via email: mattias.winsa@hotmail.com

Väl mött hälsar kursledningen!

Frida K, Kevin K, Mattias P och Mattias W

Nordic Camp 2019

Welcome to the Nordic camp in Iceland

SNABBINFO på svenska
Vad: Nordic Camp 2019
När: 25 juni – 2 juli
Var: Reykjavik, Island
Deltagaravgift: 1500 SEK
Ålder: 18-30 år
Anmälan: Intresseanmälan på anmälningsformulär senast 11 mars
Frågor: aniina@ungsyn.se

It is time to think about summer and sign for the next Nordic Camp which will be held in the central Reykjavik. The venue is the city hostel of Laugardalur just beside one of the most popular swimming pools in Reykjavik and a nice green area.

The time is Tuesday 25th of June till 2nd of July. The theme of the camp is “Urban independence” and the idea to be a part of bigger society, to be seen and socialize with others staying in the hostel. Anyway, we also have our own programme, including aerial silks, hand crafts, practising improvisation at the stage, hiking to a hot river and swimming. We are also going to make a cafe quiz in some of the cafes in Reykjavik.

Participating countries will take an active role in planning some of the programme together. To be able to start that before the camp we´ll make a Facebook group.

The main language of the camp is English.

Nordic Camp

Nordic Camp är ett veckolångt läger för medlemmar i US och våra nordiska systerorganisationer. Det initierades för att främja det nordiska samarbetet och gemenskapen mellan US och våra motsvarigheter i Finland, Norge, Danmark och på Island. Projektet ger medlemmarna hos respektive organisation möjlighet att besöka och uppleva de andra nordiska länderna. 

Nordic Camp 2018 i Åre
År 2018 var det Sveriges tur att bjuda in medlemmar från övriga länder på ett besök med aktiviteter och socialt och kulturellt utbyte. Temat för 2018 års Nordic Camp var ”Himlen är gränsen” med ett särskilt fokus på mänskliga rättigheter och de möjligheter som finns för varje individ att vara fullt inkluderad i samhället. Lägret riktade sig särskilt till de medlemmar som vill träffa nytt folk, knyta nya kontakter och utforska gränslösheten i sina egna möjligheter som medborgare, medmänniskor och världsmedborgare.

US ser helst att allmänt anordnade ungdomsaktiviteter ska vara fullt tillgängliga även för våra medlemmar. Idag finns det dock få ungdomsorganisationer som anordnar aktiviteter som är tillgängliga för ungdomar med synnedsättning. De aktiviteter som US anordnar fyller därför en viktig funktion för att motverka isolering och utanförskap.

Nordic Camp syftar framförallt till att stärka gemenskapen mellan organisationernas medlemmar. Medlemmarna ska ges möjligheter att knyta vänskapsband med personer från andra länder, utvidga sina perspektiv, finna samhörighet och förhoppningsvis inspiration för att ta en aktiv del i det lokala, nationella och internationella samhället. Aktiviteterna på Nordic Camp i Åre syftar till att skapa en miljö för medlemmar att reflektera kring sina rättigheter, umgås, ha kul och vara med på aktiviteter som i vanliga fall inte alltid är tillgängliga.

För frågor om Nordic Camp 2018, kontakta US politiska sekreterare Aniina Karlsdottir på aniina@ungsyn.se.

Nordic Camp 2018 har kunnat genomföras tack vare stöd från Nordisk Kulturkontakt, Nordiskt Välfärdcenter, Kronprinsessan Margaretas Minnesfond och Synskadades Stiftelse.

NMR Logotype CMYK SV BLUEcropped-us_riks_logo_webb_170820_2x.png

US Syd: VÄLKOMMEN TILL US SYDS ÅRSMÖTESHELG

Helgen 8-10 mars kommer US Syds årsmöteshelg att äga rum på Elite stadshotell i Växjö. Temat är hälsa och inrebalans. Vi kommer bland annat att fördjupa oss i mindfulness magiska värld. Vi ska även gå på föreställningen Att se. Mer information om föreställningen kommer i bekräftelsen.

På lördagen kommer årsmötet att äga rum.

Är du intresserad av att komma? Anmäl dig då till vårt kansli på:
E-post: kansli@ussyd.se
Telefon: 0470-177 71

Sista anmälningsdag är fredagen 15e februari. Deltagaravgiften för hela helgen är 300 kronor. Den ska betalas in till plusgiro: 83 37 59-4 eller Swishnummer: 1232980936. Vill du bara delta under själva årsmötet så är det gratis. Om det här är din första US-aktivitet så åker du utan kostnad. Tala om ifall du är allergisk mot något eller behöver specialkost när du anmäler dig.

För att kunna rösta på årsmötet måste du ha betalat in årets medlemsavgift på 100 kronor.

Vill du lämna motioner till årsmötet ska dessa vara inskickade senast 8 februari.

Kom ihåg att alla US-aktiviteter är alkohol- och drogfria.

Om du är intresserad av att kandidera till styrelsen, eller vill nominera någon så är det bara att höra av sig till valberedningen på val@ussyd.se.

Snabb info:
Vad: US Syds årsmöteshelg
När: 8-10 mars 2019
Var: Växjö
Deltagaravgift: 300 kronor för hela helgen. Gratis om du bara deltar under själva årsmötet.
Sista anmälningsdag: 15 februari

Undrar du något om aktiviteten? Kontakta oss i planeringsgruppen:

Suleiman Khallat
E-post: suleiman.khallat@ussyd.se
Telefon: 072 030 66 78

Sofie Fredriksson
E-post: sofie.fredriksson@ussyd.se
Telefon: 070-534 22 07

Parimah Nassiri
E-post: parima.nassiri@ussyd.se
Telefon: 070-401 76 36

Vi hoppas vi ses i Växjö.
Suleiman / Sofie / Parimah

US Remissvar: Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar

US har svarat på remissen för den parlamentariska public service-kommitténs slutbetänkande ”Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar” (SOU 2018:50) 

US remissvar utgår från Artikel 21 i konventionen där det framgår att ”konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder” för att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra ska ha friheten att söka, ta emot och sprida uppgifter och idéer. I avsnitt d) i samma artikel uppges även att konventionsstaterna ska ”uppmuntra massmedierna, däribland leverantörer av information genom Internet, att göra sina tjänster tillgängliga för personer med funktionsnedsättning”.

US menar att tillgänglighet bör vara ett tydligare krav inom ramen för sändningstillståndet. Tillgängligheten kan stärkas genom att exempelvis se till att det alltid finns en tillgänglig version (med syntolkning och/eller uppläst text) av de program som sänds på samtliga plattformar. Utbudet av syntolkade program ska öka.

Public service-bolagens närvaro på sociala medier och globala plattformar är positivt och medverkar till att utbudet tas emot av barn och unga i högre utsträckning. Samtidigt delar US kommitténs bedömning att exklusiva publiceringar bör undvikas, allt utbud ska finnas tillgängligt på bolagens egna plattformar. På detta vis kan tillgängligheten försäkras.

Speglingsuppdraget hos public service-bolagen är i synnerhet viktigt för att våra medlemmar ska ta del av och fullt åtnjuta public service-bolagens utbud. Speglingsuppdraget kan tillsammans med en flexibilitet i valet av plattformar bidra till att public service-bolagen når ut till unga med synnedsättning. Här vill även US särskilt poängtera vikten av utbildningsuppdraget för UR:s del och det stora nytta som det ger US målgrupp.

Utbudet hos public service-bolagen bör enligt US ha ett multimediaperspektiv för att göra innehållet mer tillgängligt för alla. Ett samspel mellan rörlig bild, text och ljud fyller flera funktioner och kompletterar varandra väl.

US ser gärna att förhandsprövning av tjänster avskaffas för att uppmuntra innovationen för nya tjänster som kan öka tillgängligheten.

US förväntar sig fortsatt och vidareutvecklad dialog med public service-bolagen i frågor som rör vår målgrupp.

För att tillgängligheten ska kunna stärkas ser US gärna en högre uppskrivning av medelstilldelningen. Detta ska gynna tillgängligheten samt utbildningsuppdraget.

För frågor om US politiska påverkansarbete, kontakta politiska sekreteraren Aniina Karlsdottir på aniina@ungsyn.se.

Se US, och andras, remissvar på Regeringskansliets hemsida.

Växel stängd 2018-09-18

Den 18 september kommer växel vid Srf, Iris Förvaltning och Unga med Synnedsättning att vara stängd pga byte av telefoni.

Direktnummer förväntas fungera som vanligt.

Vi ber om överseende och alla gör vi vårt bästa för att sätta det nya systemet i sjön så smidigt som det bara går.

Två nya stjärnor tar plats på kansliet!

Vi är stolta och glada över att äntligen kunna presentera vår nya Kanslisamordnare Rickard Klerfors och vår nya Medlemssekreterare Christer Nensén.
För många US:are är Christer välbekant då han jobbat som ledsagare i US sen juni 2015 medan Rickard troligtvis blir en ny bekantskap för de flesta.

Rickard och Christer, hjärtligt välkomna till US. Vi hoppas att ni ska trivas!
Här nedanför beskriver Rickard och Christer sig själva. Rickards presentation är något längre än Christers med anledning av att Rickard inte har ett förflutet i US.

Såhär beskriver vår nya Kanslisamordnare Rickard Klerfors sig:

”Från den 1 september har jag fått förtroendet att arbeta som kanslisamordnare på US Riks. Jag heter Rickard Klerfors, jag är 49 år och bor i Linköping. Min familj består av Margareta (50), Hanna (16) och Amanda (15). Margareta och jag träffades i Rumänien, vi arbetade då tillsammans bland annat med att utbilda personalen på statliga barnhem. Jag är intresserad av trädgårdsskötsel och naturen, jag tycker om att laga mat och baka.

Jag har inte någon personlig erfarenhet av synnedsättning men tidigt i barndomen drabbades jag av en ovanlig sjukdom, Pertes-sjukdom. Från 2 ½ års ålder tills jag var 5 år hade jag en funktionsnedsättning. Den erfarenheten har lett till att jag, på olika sätt, engagerat mig för barn och familjer som drabbats av sjukdom och funktionsnedsättning.

Jag brinner för frågor om rättvisa, solidaritet och mänskliga rättigheter. Under större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag varit engagerad för mindre eller medelstora ideella organisationer. Det har gett mig bred erfarenhet av såväl styrning och ledning som av operativ verksamhet. Jag är en realistisk visionär med erfarenheter av ekonomisk redovisning och uppföljning, informations-, insamlings- och opinionsarbete i Sverige. Jag har varit drivande i utvecklings- och förändringsprocesser av biståndsinsatser i samarbete med internationella partners.

Situationen för personer med synnedsättning avseende bland annat studier och arbete har under lång tid försämrats. Jag tror att politiker och makthavare många gånger har en felaktigt positiv bild av att det svenska samhället är världsbäst på mänskliga rättigheter och inkludering. Jag är övertygad om att tillsammans kan vi genom US förändra dessa förhållanden och verka för ett samhälle med alla och för alla”.

Såhär beskriver vår nya Medlemssekreterare Christer Nensén sig:

Jag heter Christer Nensén och är 32 år gammal.
Det är med en förväntansfull känsla jag tillträder tjänsten som medlemssekreterare. I ryggsäcken har jag med mig nyttiga erfarenheter från både arbetsliv och föreningsliv.
Den gemensamma nämnaren i tidigare åtaganden är att jag älskar bygga relationer och därför känns det här som en spännande utmaning. Jag är övertygad om att vi tillsammans genom gott samarbete i organisationen kommer forma det US vi vill ha.

40833748_10155783580396717_8841960257862238208_n

(På bilden står Rickard och Christer bredvid varandra i kanslikorridoren och ler mot kameran, Rickard är till vänster och Christer till höger från kamerans perspektiv.
Rickard bär en svart t-shirt, över den en lila skjorta, svarta byxor, svarta strumpor och runt hans hals hänger ett svart kors med vit ram.
Christer bär en ljusblå skjorta, över den en svart kavaj, blåa jeans med svart bälte och vita strumpor).