Inbjudan till årsmöte US Väst 2020

Snabbinfo

Vad: Årsmöte
Var: Bohusgården, Uddevalla.
När: 28 februari till den 1 mars år 2020.
Pris: 350 kr. Om detta är din första aktivitet med US, så åker du gratis.
Tema: Spa och avkoppling.
Sista anmälningsdag: 13 februari år 2020. 

Hej alla Västare!  

Snart är det nytt år och det innebär att det snart är dags för årsmöte i US väst. Årsmötet äger rum i Uddevalla mellan 28 februari och den 1 mars. Vi kommer att bo på Bohusgården, som är en fin konferensanläggning. Där kommer vi också ha mötet, då vi väljer ny styrelse, valberedning och revisorer samt klubbar dokument som ska vara organisationens ledande dokument för det kommande verksamhetsåret. Självklart så är det inte bara möte som står på agendan. Vi kommer att besöka spa samt få en föreläsning i hur stress kan påverka dig och vad du kan göra åt det. 

Alla måltider, resor och sociala aktiviteter står föreningen för. Aktiviteten kostar 350 kr för deltagarna, som sätts in på bankgiro: 655-6328
Märk betalning med både för och efternamn samt årsmöte 2020. Om detta är din första US aktivitet, så åker du gratis. 

Kom ihåg att om du vill skicka in motioner (förslag) till årsmötet, så ska detta vara gjort senast 4 veckor innan årsmöteshelgen. Sista datum för insändande av motioner är söndagen den 2 februari år 2020. 

Du kan skicka in dina motionsförslag till: vast@ungsyn.se  

Om du tycker att detta låter som en rolig aktivitet, tveka inte att anmäla dig och boka upp helgen i din kalender. Detta vill du bara inte missa!  

Du kan anmäla dig till vår ordförande (Kevin Kjelldahl) på: Telefonnummer: 031-29 87 33 eller 072-588 68 33, alternativt e-postadress: Kevin.kjelldahl02@gmail.com 

Glöm inte att uppge i din anmälan om du har: några allergier, är i behov av specialkost, om US får publicera namn och bild på dig under aktiviteten på våra sociala medier, hur du kan tänka dig att dela rum (endast tjejer, endast killar eller spelar ingen roll), var du vill resa från och till, önskemål om restider om du har t.ex. skola eller jobb, eller om det finns något annat som planeringsgruppen bör känna till om dig. 

Om din/dina föräldrar skulle ha frågor, så kan de ringa till Kevin på ovanstående nummer. US har alltid ett antal ledsagare på plats under aktiviteten, som kommer se till så att deltagarna får hjälp och kan få ut bästa möjliga upplevelse av aktiviteten. 

Sista anmälningsdatum till denna mycket spännande, demokratiska och avkopplande aktivitet är: torsdagen den 13 februari. Din anmälan är bindande efter sista anmälningsdatums utgång. Om du behöver avanmäla dig på grund av t.ex. sjukdom, så skall giltigt läkarintyg skickas in. 

Om du vill kandidera till något förtroendeuppdrag inom organisationen, så kan du kontakta valberedare Jonathan Nyman på: telefon: 070-958 92 15 eller
e-
postadress: Jonathannyman85@gmail.com 

Du kan kandidera till olika förtroendeuppdrag fram tills årsmötets början den 29 februari. 

Observera: att alla US-aktiviteter är alkohol och drogfria! Man kan ha det kul tillsammans ändå.

Med vänliga hälsningar från planeringsgruppen
Saman, Esmira, och Dennis! 

Debattartikel – Sluta begränsa synskadades liv

Idag har Aftonbladet Debatt publicerat en debattartikel som Unga med Synnedsättnings ordförande Frida Karlander undertecknat tillsammans med Håkan Thomsson Synskadades Riksförbunds förbundsordförande. Debattörerna skriver att Sveriges kommuner måste säga ja till ledsagning.

Läs gärna debattartikeln och sprid den via sociala medier. Artikeln finner du via följande länk: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/0nbKqA/sluta-begransa-synskadades-liv

 

Uttalande Medlemsforum 2019: Unga med synnedsättning måste släppas in på arbetsmarknaden!

Situationen för unga med synnedsättning på arbetsmarknaden är allvarlig. Medan den generella ungdomsarbetslösheten har minskat har utvecklingen för vår målgrupp gått åt det andra hållet.

Enligt SRF:s levnadsnivåundersökning 2018 har färre än 50% av de svarande i åldern 18–64 ett förvärvsarbete och bara var tredje av de svarande har en utbildning på högskola/universitet. Det är betydligt färre än jämfört med befolkningen i stort.

Vi i Riksorganisationen Unga med Synnedsättning (US) upplever fördomar och diskriminering på arbetsmarknaden och vi känner oss ofta underskattade när det gäller våra kompetenser, erfarenheter och kunskaper. Bristande kunskap hos arbetsförmedlare och arbetsgivare samt ojämnt stöd på arbetsmarknaden är vanligt förekommande. Stöden som finns idag tar lång tid att tilldelas och det tas inte tillräcklig hänsyn till den enskilde individens kompetenser och erfarenheter i rekryteringen.

Det är vida känt att personer med eftergymnasial utbildning har större chans att få jobb än de som inte studerat vidare efter gymnasiet. US har fått signaler om att många studenter med synnedsättning inte fullföljer sin högskoleutbildning. Vi vet inte säkert vad det beror på, men vi vet hur viktigt det är att grundskolan och gymnasiet förbereder oss för framtida eftergymnasiala studier.

Elever och studenter med synnedsättning vittnar om problem och hinder under utbildningen som inte andra elever och studenter upplever. Det handlar exempelvis om negativa attityder eller bristande kunskap hos lärare, rektorer samt studie- och yrkesvägledare. Ytterligare exempel är otillgängliga studentplattformer, mobbning, att inte få chansen att självständigt lära sig att hitta i lokalerna på grund av flytt mellan klassrum, bristande undervisning i punktskrift eller att inte fritt få välja skola.

US har sedan länge påvisat brister och gett förslag på förbättringar i hanteringen av unga med synnedsättning som är arbetssökande eller som vill byta arbete. Svensk ekonomi är urstark och utvecklingen på arbetsmarknaden har varit positiv under ett antal år. Det är såväl allvarligt som beklämmande att vårt samhälle, oavsett vilket block som regerat, under decennier fatalt misslyckats med olika arbetsmarknadspolitiska insatser för grupper med behov av stöd på arbetsmarknaden. Vårt samhälle, med mycket kunskap och ekonomiska resurser, borde ha lyckats betydligt bättre med dessa riktade insatser.

I överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna i januari anges att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden. Staten ska genom Arbetsförmedlingen fortsatt ha myndighetsansvaret för arbetsmarknadspolitiken, men ett nytt system ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben. Vi är nu mycket oroade att situationen för vår målgrupp kommer att försämras ytterligare snarare än förbättras.

Sveriges samhällsutmaningar inom det arbetsmarknadspolitiska området är stora. Vi i US vägrar att behandlas som en belastning på samhället. Vi är individer med förmågor som kan och ska få bidra till vårt gemensamma samhällsbygge.

Med denna bakgrund vill Riksorganisationen Unga med Synnedsättning, samlade till Medlemsforum 2019, uppmana Sveriges regering:

– Att tillsätta aktiva åtgärder för att motverka negativa attityder och diskriminering mot personer med funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden.

Riksorganisationen Unga med Synnedsättning, samlade till Medlemsforum 2019, vill även uppmana arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och samtliga partier som är med i Januariavtalet:

– Att under reformeringen av Arbetsförmedlingen särskilt bejaka personer med funktionsnedsättnings lika möjligheter på arbetsmarknaden.

Uttalande Medlemsforum 2019: Demokratins 100-årsjubileum – inte för alla

Just nu uppmärksammar Riksdagen att Sverige år 2021 har haft 100 år med allmän och lika rösträtt. Riksorganisationen Unga med Synnedsättnings Medlemsforum 2019 vill nu belysa att personer med synnedsättning ännu inte kan personrösta med bibehållen valhemlighet. Vi vill också påminna om att den verkliga allmänna och lika rösträtten inte infördes förrän år 1989.

För drygt 100 år sedan fick Sveriges kvinnor rösträtt i de allmänna valen. Detta är en viktig milstolpe i den svenska demokratins utveckling. Myndiga personer i fattigvården stoppades från att rösta fram till år 1945, vilket drabbade många sjuka och personer med funktionsnedsättningar. Först år 1989, när riksdagen beslutade att vuxna människor inte får omyndigförklaras, kan rösträtten på riktigt anses ha nått alla.

Personer med synnedsättning kan fortfarande inte till fullo åtnjuta sin rösträtt, då det inte finns någon möjlighet för en person med synnedsättning att personrösta med valhemlighet. Eftersom valsedeln behöver kryssas i med penna hindras personer med synnedsättning att genomföra röstningen utan att röja sin valhemlighet. En förutsättning för ett fungerande demokratiskt samhälle är att rösträtten skyddas under alla tänkbara förutsättningar.

Valhemligheten skyddar var och ens frihet att rösta utan påverkan eller hot. De utredningar som gjorts hittills har nekat alternativa röstverktyg med resonemang som inte tar hänsyn till personer med synnedsättning.

Avsaknaden av valhemligheten vittnar om det bristande rättighetsskyddet för personer med synnedsättning i Sverige. Rätten till hemlig röstning står klart i flera internationella konventioner som Sverige har ratificerat, däribland FN:s Konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna, FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheternas tilläggsprotokoll 1.

Sverige har åtagit sig en ledarroll i uppfyllandet av Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. För att uppfylla mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen behöver Sverige säkerställa ett ”lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer”. Lika möjligheter i de allmänna valen är en förutsättning för detta, och det bör anses vara oacceptabelt att Sverige inte uppfyller denna grundläggande demokratiska rättighet.

Med denna bakgrund vill Riksorganisationen Unga med Synnedsättning, samlade till Medlemsforum 2019, uppmana Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind:

– Att inför Sveriges riksdagsval 2022 säkerställa att valhemligheten gäller alla, inklusive personer med synnedsättning.

Platsannons: Politisk sekreterare till Riksorganisationen Unga med Synnedsättnings kansli

Vi söker nu en vikarierande politisk sekreterare under sex månader till vårt kansli i Enskede söder om Stockholm. Vi hoppas att du kan börja hos oss den 15 augusti 2019. Efter vikariatet kan det bli aktuellt med en tillsvidareanställning.

Kvalifikationer

Kandidatexamen i statsvetenskap, mänskliga rättigheter, utvecklingsstudier eller motsvarande.

Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande

Kunskap och erfarenhet från föreningslivet.

Erfarenhet eller utbildning för att kunna coacha ungdomar.

Erfarenhet av extern kommunikation.

Tidigare arbete, studier eller uppdrag i ett utvecklingsland.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som vill stötta våra förtroendevalda och riksstyrelse i organisationens aktiva påverkansarbete nationellt och på distriktsnivå samt med organisationens internationella samarbeten. Arbetet växlar mellan långsiktiga och dagsaktuella frågor i en tidvis intensiv och krävande arbetssituation. Det kräver stresstålighet, analytisk skärpa och prioriteringsförmåga. Du behöver vara flexibel, kunna jobba med flera saker samtidigt och ha god balans mellan att arbeta självständigt och i grupp. Du är nyfiken och tar ansvar för att arbetet blir gjort. Vi tror att du tycker om att sätta mål, är uthållig och lösningsorienterad. Vi ser gärna att den sökande har erfarenheter av en synnedsättning eller annan funktionsnedsättning och goda kunskaper inom funktionshinderspolitiken och utvecklingssamarbeten.

Arbetsuppgifter

 • Leda, samordna och utveckla organisationens påverkans- och opinionsarbete i samarbete med föreningens ordförande.
 • Samordna och arbeta med US internationella utvecklingssamarbeten och projekt i samverkan med föreningens medlemmar.
 • Bevaka och agera i aktuella och för US prioriterade politiska frågor.
 • Representera organisationen externt inom påverkansområdet och inom det internationella arbetet.
 • Skriva debattartiklar, pressmeddelanden, remissvar samt författa rapporter och utredningar.
 • Ha kontakt med media, politiker, övriga samhällsaktörer och samarbetspartners.
 • Vara handläggare i arbetsgruppen Fokus Påverkan och arbetsgruppen Fokus Internationellt.
 • Bistå distrikten inom påverkansområdet och i det internationella arbetet.
 • Bistå kanslisamordnare med fondansökningar och redovisningar inom påverkansområdet samt de internationella projekten.
 • Ta del i utformningen och genomförandet av olika typer av påverkansaktiviteter och aktiviteter kopplade till internationella projekt.

Anställningsvillkor

Vikariat under sex månader från den 15 augusti 2019.

Anställningsgrad: 100 %

Arbetstider: dagtid, men arbete på kvällar och helger förekommer samt resor nationellt och internationellt.

Sista ansökningsdag: 31 juli 2019

Tillträde: 15 augusti 2019

Arbetsplats/placeringsort: Enskede söder om Stockholm

Riksorganisationen Unga med Synnedsättning har kollektivavtal mellan Unionen och KFO.

Organisationen tillämpar individuell lönesättning.

Mejla din ansökan till rekrytering@ungsyn.se senast den 31 juli. Vi ber dig skicka ditt CV och ditt personliga brev i Word format eftersom de är mer tillgängliga för våra förtroendevalda med en synnedsättning än dokument i PDF-format. Vi ber dig att i samband med din ansökan även inkomma med löneanspråk.

Kontaktpersoner

Rickard Klerfors (Kanslisamordnare) Tel: 076-539 92 84 eller e-post rickard@ungsyn.se

Rakel Eriksson (Vice ordförande) Tel: 070-519 02 42

US på Järvaveckan!

FB_Vi kommer vara på Järvaveckan

Banner med texten: Vi kommer vara på Järvaveckan! Vem bryr sig? Runt bannern finns en återkommande text: Vem bryr sig? / Järvaveckan / 12-16.06.19 /

US på Järvaveckan 2019!

I år har US tält på Järveckan, kom och säg hej till oss på tältplats H21! Här står vi och pratar om US som organisation, integration och migration, ledsagning, utbildning och arbetsmarknad.

Mer info om Järvaveckan och programblad, kolla länken här.

Styrelsens handlingar till Medlemsforum 2019!

I US nuvarande stadgar regleras det att motioner som ska behandlas på Medlemsforum måste inkomma senast 1 maj och alla handlingar som ska behandlas ska skickas ut senaste fyra veckor innan Medlemsforum äger rum. Riksstyrelsen äger däremot rätten att hemlighålla alla sina propositioner fram till utskicket av årsmöteshandlingarna, något som inte främjar interndemokratin.

Med anledning av det beslutades det på Medlemsforum 2018 att Riksstyrelsen den 15 april på hemsidan ska offentliggöra styrelsens handlingar. Dessa handlingar är utkast vilket innebär att det kan komma att ske förändringar innan de skickas ut till medlemmarna som är anmälda till Medlemsforum 2019. Det kan också tillkomma ytterligare propositioner innan det är dags för utskick.

Observera att vi här enbart redovisar de framtidsrelaterade handlingarna samt mötesformerna. Verksamhetsberättelsen och bokslutet skickas ut med utskicket till Medlemsforum 2019.

Riksstyrelsen tror att en ökad transparens kring vilka propositioner riksstyrelsen ämnar lägga till Medlemsforum skulle underlätta för medlemmar att i förhand ta ställning till om motioner behöver skrivas eller om de är nöjda med förslagen som läggs och det ger alla en ökad möjlighet till inblick i vad riksstyrelsen planerar.

Mötesformer för Medlemsforum

Proposition – Behovsprövat reseutjämningsbidrag för US Norr

Proposition – Bredda US finansieringsbas genom insamling och att ansöka om ett s.k. 90-konto

Proposition – Centralisera arbetsgivaransvaret

Proposition – Kandidatur- och förtroendevaldsavtal

Proposition – Stadgeparagraf om jäv

Proposition – US förhållningssätt till Sverigedemokraterna och liknande partier

Verksamhetsplan för 2020

Rambudget för 2020

Inbjudan Organisationsträffen 2019

Snabbinfo:

Vad: Organisationsträff

När: 12 – 14 april

Plats: Axevalla Folkhögskola i Axvall

Sista anmälningsdatum: 31 mars 2019

Primär målgrupp: Förtroendevalda medlemmar

Deltagaravgift: Organisationsträffen är avgiftsfri

Helgen den 12 – 14 april arrangerar US en organisationsträff med kombinerade aktiviteter. Under lördagen kommer en utbildning i organisationsekonomi att genomföras.  Utbildningen kommer att vara uppstarten av ett internt ekonominätverk för förtroendevalda som har ekonomiskt ansvar, för fortsatt internutbildning och nätverkande. Parallellt kommer en utbildning i arbetsgivarkunskap samt i arbetsmiljöansvar att genomföras. På söndagen ligger fokus på organisationens olika styrdokument, policys och riktlinjer.

Anmäl dig så snart som möjligt, senast 31 mars, genom att fylla i blanketten via denna länk.

Om du inte kan fylla i blanketten kan du också ringa till kansliet på telefon 08 399 282.

Notera att alla US aktiviteter är alkohol- och drogfria.

Vi vill också uppmana alla deltagare att behandla varandra med omsorg och respekt. Alla har rätt att känna sig trygga på aktiviteten. Om du upplever dig illa behandlad eller otrygg så kan du kontakta Aniina på kansliet: aniina@ungsyn.se eller telefon 08-39 92 87. Aniina är utsedd kontaktperson för anmälningar av trakasserier, sexuella trakasserier eller övergrepp. Hon tar gärna emot samtal, sms eller e-post om du känner dig otrygg eller illa behandlad i samband med en US-aktivitet. Hon har tystnadsplikt och får inte föra vidare informationen utan ditt godkännande.

Med vänliga hälsningar,

Planeringsgruppen

Inbjudan Medlemsforum 2019

Kom på US medlemsforum 2019!

Du är välkommen till en av årets höjdpunkter, Medlemsforum 2019!

SNABBINFO

 • Vad: US Medlemsforum!
 • När: 4 – 7 juli 2019
 • Var: Framnäs Folkhögskola i Piteå
 • Deltagaravgift: 350 kr
 • Sista anmälningsdag: 1 maj

På Medlemsforum får alla medlemmar vara med och bestämma om vad US ska göra och hur US ska vara och utvecklas under det kommande året samtidigt som vi har superkul tillsammans.

I år kommer vi att hålla till på Framnäs Folkhögskola i Piteå den 4 – 7 juli.

Medlemsforum är det perfekta tillfället att njuta av sommar och sol, skratta och ha kul med andra US:are samtidigt som det är den stora chansen för dig att vara med och bestämma vad US ska göra framöver! Vi kommer också att välja en ny styrelse.

Vi kommer under aktivitetens gång blanda en rad olika sociala aktiviteter med årsmöte och en del utbildning.

Själva årsmötet börjar först på fredagskvällen så kan du inte åka förrän på fredagen missar du troligen väldigt lite av själva årsmötet.

Inför årsmötet

Om du vill skriva en motion till årsmötet (ett förslag på något du vill att US ska göra) måste den vara inskickad till riksstyrelsen@ungsyn.se senast den 1 maj.

Om du vill sitta i US Riksstyrelse, US valberedning eller nominera någon till Riksstyrelsen eller valberedningen ska du göra det via sajten nominera.se senast den 1 maj, gör det via denna länk. Valberedningen kommer att informera mer om hur du nominerar via sajten, håll utkik på US Riks Facebooksida.

Anmälan

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret som du hittar här.

Om du behöver hjälp med hur du fyller i din anmälan kan du kontakta US Rikskansli:
Telefon: 076-539 92 77
E-post: info@ungsyn.se

Om det är första gången du är på ett Medlemsforum kan du få kontakt med en forumfadder, en US:are som varit på Medlemsforum förut.  Din forumfadder kan du prata med innan Medlemsforum om du har några frågor och sitta bredvid under årsmötet som stöd och bollplank.

Vi behöver din anmälan senast den 1 maj och din deltagaravgift ska vara betald senast den 1 juni för att du ska ha en garanterad plats.

Att delta på Medlemsforum kostar i år 350 kr!

Då ingår resor, mat, boende och aktiviteter. Sätt in deltagaravgiften på vårt Plusgirokonto: 268445–4.
Skriv in ditt för- och efternamn och ditt personnummer
(10 siffror) i meddelanderaden. Om det är din första US-aktivitet åker du självklart gratis!

Kom ihåg att du för att delta på Medlemsforum ska ha betalt in medlemsavgiften på 100 kr för 2019.

Kom också ihåg att alla US aktiviteter är alkohol- och drogfria. Vi vill också upplysa om att det kommer finnas seende ledsagare på plats under hela aktiviteten.

Vi vill uppmana alla deltagare att behandla varandra med omsorg och respekt. Alla har rätt att känna sig trygga på aktiviteten. Om du upplever dig illa behandlad eller otrygg så kan du kontakta Aniina på kansliet: aniina@ungsyn.se eller telefon 08-39 92 87. Aniina är utsedd kontaktperson för anmälningar av trakasserier, sexuella trakasserier eller övergrepp. Hon har tystnadsplikt och får inte föra vidare informationen utan ditt godkännande.

Om du har några frågor kan du nå Mattias Winsa på telefonnummer: 070-398 20 82 eller via email: mattias.winsa@hotmail.com

Väl mött hälsar kursledningen!

Frida K, Kevin K, Mattias P och Mattias W

Nordic Camp 2019

Welcome to the Nordic camp in Iceland

SNABBINFO på svenska
Vad: Nordic Camp 2019
När: 25 juni – 2 juli
Var: Reykjavik, Island
Deltagaravgift: 1500 SEK
Ålder: 18-30 år
Anmälan: Intresseanmälan på anmälningsformulär senast 11 mars
Frågor: aniina@ungsyn.se

It is time to think about summer and sign for the next Nordic Camp which will be held in the central Reykjavik. The venue is the city hostel of Laugardalur just beside one of the most popular swimming pools in Reykjavik and a nice green area.

The time is Tuesday 25th of June till 2nd of July. The theme of the camp is “Urban independence” and the idea to be a part of bigger society, to be seen and socialize with others staying in the hostel. Anyway, we also have our own programme, including aerial silks, hand crafts, practising improvisation at the stage, hiking to a hot river and swimming. We are also going to make a cafe quiz in some of the cafes in Reykjavik.

Participating countries will take an active role in planning some of the programme together. To be able to start that before the camp we´ll make a Facebook group.

The main language of the camp is English.