Pressmeddelande: Unga med Synnedsättning släpper undersökning om förskrivning av smarta mobiler och surfplattor

Enskede, 2017-03-01

Idag den 1 mars släpper Riksorganisationen Unga med Synnedsättning en undersökning om syncentralernas förskrivning av smarta mobiler och surfplattor. Undersökningen bygger på två enkäter, en till syncentralerna och en till unga med synnedsättning i åldersspannet 15–30 år. Continue reading ”Pressmeddelande: Unga med Synnedsättning släpper undersökning om förskrivning av smarta mobiler och surfplattor”

US svarar på remiss angående bristande tillgänglighet

Riksorganisationen Unga Synskadade (US) har svarat på Kulturdepartementets remiss Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet (DS 2016:26). Remissen föreslår att det undantag som tidigare gjorts i svensk diskrimineringslagstiftning gällande företag som vid det senaste kalenderårsskiftet hade färre än tio anställda tas bort från och med den 1 juli 2017. US vill genom yttrandet uttrycka vårt stöd för den föreslagna ändringen. Continue reading ”US svarar på remiss angående bristande tillgänglighet”

Ett sista årsmöte med Unga Synskadade

Klicka här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet

Den 16-19 juni samlades ca 30 mötesdeltagare på Sjöviks Folkhögskola i Avesta för att hålla årsmöte – Medlemsforum 2016 – i Riksorganisationen Unga Synskadade (US). Dagarna genomsyrades av gemenskap och diskussioner om organisationens framtid. Continue reading ”Ett sista årsmöte med Unga Synskadade”