Pressmeddelande: Unga med Synnedsättning släpper undersökning om förskrivning av smarta mobiler och surfplattor

Enskede, 2017-03-01

Idag den 1 mars släpper Riksorganisationen Unga med Synnedsättning en undersökning om syncentralernas förskrivning av smarta mobiler och surfplattor. Undersökningen bygger på två enkäter, en till syncentralerna och en till unga med synnedsättning i åldersspannet 15–30 år. Fortsätt läsa ”Pressmeddelande: Unga med Synnedsättning släpper undersökning om förskrivning av smarta mobiler och surfplattor”

US svarar på remiss angående bristande tillgänglighet

Riksorganisationen Unga Synskadade (US) har svarat på Kulturdepartementets remiss Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet (DS 2016:26). Remissen föreslår att det undantag som tidigare gjorts i svensk diskrimineringslagstiftning gällande företag som vid det senaste kalenderårsskiftet hade färre än tio anställda tas bort från och med den 1 juli 2017. US vill genom yttrandet uttrycka vårt stöd för den föreslagna ändringen. Fortsätt läsa ”US svarar på remiss angående bristande tillgänglighet”