Även den under 18 år borde kunna få en ledarhund!

Idag sista onsdagen i april är ledarhundens dag. En ledarhund är för många nyckeln för att man ska kunna leva ett självständigt liv. En ledarhund gör det enklare för att man ska kunna ta sig mellan olika platser och kunna känna sig mer säker när man rör sig ute i samhället, trots att man har en synnedsättning.

Dagen till ära så vill vi på Riksorganisationen Unga med Synnedsättning lyfta ett problem som finns kopplat till ledarhundar i Sverige idag: det finns en åldersgräns i lagen för att kunna få en ledarhund. Vilket stänger ute personer under 18 år att kunna få ta del av den enorma möjlighet en ledarhund innebär.

Det är ofta i tonåren som de flesta brukar bli mer självständiga, kanske börjar träffa sina kompisar på stan efter skolan eller skaffar sig ett extra-jobb vid sidan av sina gymnasiestudier. I just den perioden av livet skulle en ledarhund kunna vara ett otroligt bra hjälpmedel. Ungdomar med synnedsättningars självständighet begränsas på grund av att lagen har ett ålderskrav.

Det finns personer som 15 år som är mer mogna och mer kapabla att ge ledarhunden god omsorg och goda levnadsvillkor än någon som är 18 år. Det är fel att lagen är fyrkantig, och har ett ålderskrav, en individuell prövning borde vara det avgörande, oavsett ålder. Idag görs en individuell prövning för alla som får ledarhund, men bara den som är över 18 kan komma i fråga.

Det finns ett sätt att kunna få en ledarhund om man är under 18 år, och det är att stå för alla kostnader själv. Detta anser Unga med Synnedsättning är fel, då rätten att få de hjälpmedel som behövs för att leva ett självständigt liv inte borde vara beroende på ens möjlighet att betala. Det är fullt förståeligt att vissa under 18 år väljer att stå för kostnaden själva idag, men detta borde inte behövas.

Vi tycker att ålderskravet inte behövs, det finns redan krav på ledarhundsföraren i lagen. Kraven ska säkerställa att ledarhunden inte ska fara illa: en ledarhundsförare ska kunna använda ledarhunden som förflyttningshjälpmedel, ska ha en stabil social situation, samt ha förmågan att ge hunden god omsorg och goda levnadsvillkor

Fler unga borde få möjlighet att få en ledarhund, oavsett om man fyllt 18 år eller ej, ingen ska behöva bekosta sin ledarhund själv.