US Remissvar: Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar

US har svarat på remissen för den parlamentariska public service-kommitténs slutbetänkande ”Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar” (SOU 2018:50) 

US remissvar utgår från Artikel 21 i konventionen där det framgår att ”konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder” för att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra ska ha friheten att söka, ta emot och sprida uppgifter och idéer. I avsnitt d) i samma artikel uppges även att konventionsstaterna ska ”uppmuntra massmedierna, däribland leverantörer av information genom Internet, att göra sina tjänster tillgängliga för personer med funktionsnedsättning”.

US menar att tillgänglighet bör vara ett tydligare krav inom ramen för sändningstillståndet. Tillgängligheten kan stärkas genom att exempelvis se till att det alltid finns en tillgänglig version (med syntolkning och/eller uppläst text) av de program som sänds på samtliga plattformar. Utbudet av syntolkade program ska öka.

Public service-bolagens närvaro på sociala medier och globala plattformar är positivt och medverkar till att utbudet tas emot av barn och unga i högre utsträckning. Samtidigt delar US kommitténs bedömning att exklusiva publiceringar bör undvikas, allt utbud ska finnas tillgängligt på bolagens egna plattformar. På detta vis kan tillgängligheten försäkras.

Speglingsuppdraget hos public service-bolagen är i synnerhet viktigt för att våra medlemmar ska ta del av och fullt åtnjuta public service-bolagens utbud. Speglingsuppdraget kan tillsammans med en flexibilitet i valet av plattformar bidra till att public service-bolagen når ut till unga med synnedsättning. Här vill även US särskilt poängtera vikten av utbildningsuppdraget för UR:s del och det stora nytta som det ger US målgrupp.

Utbudet hos public service-bolagen bör enligt US ha ett multimediaperspektiv för att göra innehållet mer tillgängligt för alla. Ett samspel mellan rörlig bild, text och ljud fyller flera funktioner och kompletterar varandra väl.

US ser gärna att förhandsprövning av tjänster avskaffas för att uppmuntra innovationen för nya tjänster som kan öka tillgängligheten.

US förväntar sig fortsatt och vidareutvecklad dialog med public service-bolagen i frågor som rör vår målgrupp.

För att tillgängligheten ska kunna stärkas ser US gärna en högre uppskrivning av medelstilldelningen. Detta ska gynna tillgängligheten samt utbildningsuppdraget.

För frågor om US politiska påverkansarbete, kontakta politiska sekreteraren Aniina Karlsdottir på aniina@ungsyn.se.

Se US, och andras, remissvar på Regeringskansliets hemsida.

Växel stängd 2018-09-18

Den 18 september kommer växel vid Srf, Iris Förvaltning och Unga med Synnedsättning att vara stängd pga byte av telefoni.

Direktnummer förväntas fungera som vanligt.

Vi ber om överseende och alla gör vi vårt bästa för att sätta det nya systemet i sjön så smidigt som det bara går.

Två nya stjärnor tar plats på kansliet!

Vi är stolta och glada över att äntligen kunna presentera vår nya Kanslisamordnare Rickard Klerfors och vår nya Medlemssekreterare Christer Nensén.
För många US:are är Christer välbekant då han jobbat som ledsagare i US sen juni 2015 medan Rickard troligtvis blir en ny bekantskap för de flesta.

Rickard och Christer, hjärtligt välkomna till US. Vi hoppas att ni ska trivas!
Här nedanför beskriver Rickard och Christer sig själva. Rickards presentation är något längre än Christers med anledning av att Rickard inte har ett förflutet i US.

Såhär beskriver vår nya Kanslisamordnare Rickard Klerfors sig:

”Från den 1 september har jag fått förtroendet att arbeta som kanslisamordnare på US Riks. Jag heter Rickard Klerfors, jag är 49 år och bor i Linköping. Min familj består av Margareta (50), Hanna (16) och Amanda (15). Margareta och jag träffades i Rumänien, vi arbetade då tillsammans bland annat med att utbilda personalen på statliga barnhem. Jag är intresserad av trädgårdsskötsel och naturen, jag tycker om att laga mat och baka.

Jag har inte någon personlig erfarenhet av synnedsättning men tidigt i barndomen drabbades jag av en ovanlig sjukdom, Pertes-sjukdom. Från 2 ½ års ålder tills jag var 5 år hade jag en funktionsnedsättning. Den erfarenheten har lett till att jag, på olika sätt, engagerat mig för barn och familjer som drabbats av sjukdom och funktionsnedsättning.

Jag brinner för frågor om rättvisa, solidaritet och mänskliga rättigheter. Under större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag varit engagerad för mindre eller medelstora ideella organisationer. Det har gett mig bred erfarenhet av såväl styrning och ledning som av operativ verksamhet. Jag är en realistisk visionär med erfarenheter av ekonomisk redovisning och uppföljning, informations-, insamlings- och opinionsarbete i Sverige. Jag har varit drivande i utvecklings- och förändringsprocesser av biståndsinsatser i samarbete med internationella partners.

Situationen för personer med synnedsättning avseende bland annat studier och arbete har under lång tid försämrats. Jag tror att politiker och makthavare många gånger har en felaktigt positiv bild av att det svenska samhället är världsbäst på mänskliga rättigheter och inkludering. Jag är övertygad om att tillsammans kan vi genom US förändra dessa förhållanden och verka för ett samhälle med alla och för alla”.

Såhär beskriver vår nya Medlemssekreterare Christer Nensén sig:

Jag heter Christer Nensén och är 32 år gammal.
Det är med en förväntansfull känsla jag tillträder tjänsten som medlemssekreterare. I ryggsäcken har jag med mig nyttiga erfarenheter från både arbetsliv och föreningsliv.
Den gemensamma nämnaren i tidigare åtaganden är att jag älskar bygga relationer och därför känns det här som en spännande utmaning. Jag är övertygad om att vi tillsammans genom gott samarbete i organisationen kommer forma det US vi vill ha.

40833748_10155783580396717_8841960257862238208_n

(På bilden står Rickard och Christer bredvid varandra i kanslikorridoren och ler mot kameran, Rickard är till vänster och Christer till höger från kamerans perspektiv.
Rickard bär en svart t-shirt, över den en lila skjorta, svarta byxor, svarta strumpor och runt hans hals hänger ett svart kors med vit ram.
Christer bär en ljusblå skjorta, över den en svart kavaj, blåa jeans med svart bälte och vita strumpor).

US stora partiundersökning 2018!

En längre rapport om undersökningen, innehållandes hur undersökningen gått till, detaljer kring vilka frågor som ställdes, hur partierna svarade och en längre analys från Ordförande Linus Forsberg finns att läsa här på hemsidan, ni hittar en länk till ett dokument längst ner i den här artikeln. Här nedan följer först en sammanfattning.

 

Riksorganisationen Unga med Synnedsättning (US), Sveriges enda organisation av och för unga med synnedsättning, har inför valet, utifrån 19 frågor kopplat till 16 områden som är viktiga för personer med synnedsättning, undersökt vilken politik de åtta riksdagspartierna och Feministiskt Initiativ är beredda att driva nationellt den kommande mandatperioden.

Undersökningen bygger på enkätsvar från partierna själva som sedan har granskats och betygssatt av US. I undersökningen gick det att totalt få 19 poäng, där 1 poäng per fråga gavs för svar som helt eller i hög utsträckning går i linje med vad US driver, 0,5 poäng gavs för svar som delvis går i linje med vad US driver och 0 poäng för svar som inte går i linje med vad US driver.

 

Efter att ha granskat partiernas svar rankar US de i följande ordning. Det har inte gjorts någon inbördes rankning mellan partierna som hamnar på samma poäng.

Feministiskt Initiativ (FI): 19 poäng.

Centerpartiet (C): 18,5 poäng.

Kristdemokraterna (KD): 17,5 poäng.

Miljöpartiet de gröna (MP): 16,5 poäng.

Liberalerna (L): 15, 5 poäng.

Vänsterpartiet (V): 15,5 poäng.

Sverigedemokraterna (SD): 14 poäng.

Nya Moderaterna (M): 12 poäng.

Socialdemokraterna (S): 12 poäng.

Stapeldiagram över resultatet

(Bilden är ett stapeldiagram som visar poängen som partierna har fått. De är staplade i inbördes ordning och under varje stapel finns partiernas logga medan US logga är längst upp i högra hörnet. FI:s stapel är rosa, C:s och MP:s staplar är i olika gröna nyanser, S:s och V:s staplar är i olika röda nyanser, KD:s, L:s och M:s staplar är i olika blåa nyanser och SD:s stapel är gul).

 

  • Att FI, C och KD, som hamnar topp tre, ligger så pass nära oss i frågor politiskt tycker vi är väldigt positivt. Utöver det är det väldigt intressant att L och V, som var bäst i den breda undersökningen som Funktionsrätt Sverige gjorde, bara hamnar på en delad femteplats hos oss, säger Linus Forsberg, Ordförande för Riksorganisationen Unga med Synnedsättning (US).

 

De enligt undersökningen tre bästa partierna kommenterar undersökningen såhär:

–            Feministiskt Initiativ är det parti som har en politik som genomgående och konsekvent stärker mänskliga rättigheter och människors delaktighet, säger Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt Initiativ, i en kommentar till resultatet.

 

–            Vi måste se till att alla kan vara aktiva och ta plats i samhället. Det är jättebra att Riksorganisationen Unga med Synnedsättning lyfter frågor om ökad tillgänglighet, delaktighet och medmänsklighet i samhället. Att fler känner sig delaktiga och kan vara med och bidra, jobba, driva företag eller studera är väldigt viktiga frågor som jag och Centerpartiet driver. Därför är jag också mycket tacksam för allt det arbete som Riksorganisationen Unga med synnedsättning lägger ner. Självklart är jag också hedrad över det fina omdömet om Centerpartiets politik, säger Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet.

 

–            Jag är glad att Kristdemokraternas svar i partisammanställningen får ett gott gensvar av Unga med synnedsättning. Men såväl frågor som svar visar att kommande regeringar har mycket att göra, säger Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare för Kristdemokraterna.

 

  • Frågor som rör personer med synnedsättning har länge stått långt ner på den politiska dagordningen men vår förhoppning är att de kommer lyftas mer den kommande mandatperioden. Det här handlar om jämlikhet, delaktighet och inte minst om våra mänskliga rättigheter, säger Linus Forsberg.

 

Kontaktuppgifter:

Linus Forsberg – Ordförande för Riksorganisationen Unga med Synnedsättning (US).

Telefonnummer: 072 90 79 133.

Mail: Linus@ungsyn.se

 

US valundersökning 2018

Nordic Camp

Nordic Camp är ett veckolångt läger för medlemmar i US och våra nordiska systerorganisationer. Det initierades för att främja det nordiska samarbetet och gemenskapen mellan US och våra motsvarigheter i Finland, Norge, Danmark och på Island. Projektet ger medlemmarna hos respektive organisation möjlighet att besöka och uppleva de andra nordiska länderna. 

Nordic Camp 2018 i Åre
År 2018 var det Sveriges tur att bjuda in medlemmar från övriga länder på ett besök med aktiviteter och socialt och kulturellt utbyte. Temat för 2018 års Nordic Camp var ”Himlen är gränsen” med ett särskilt fokus på mänskliga rättigheter och de möjligheter som finns för varje individ att vara fullt inkluderad i samhället. Lägret riktade sig särskilt till de medlemmar som vill träffa nytt folk, knyta nya kontakter och utforska gränslösheten i sina egna möjligheter som medborgare, medmänniskor och världsmedborgare.

US ser helst att allmänt anordnade ungdomsaktiviteter ska vara fullt tillgängliga även för våra medlemmar. Idag finns det dock få ungdomsorganisationer som anordnar aktiviteter som är tillgängliga för ungdomar med synnedsättning. De aktiviteter som US anordnar fyller därför en viktig funktion för att motverka isolering och utanförskap.

Nordic Camp syftar framförallt till att stärka gemenskapen mellan organisationernas medlemmar. Medlemmarna ska ges möjligheter att knyta vänskapsband med personer från andra länder, utvidga sina perspektiv, finna samhörighet och förhoppningsvis inspiration för att ta en aktiv del i det lokala, nationella och internationella samhället. Aktiviteterna på Nordic Camp i Åre syftar till att skapa en miljö för medlemmar att reflektera kring sina rättigheter, umgås, ha kul och vara med på aktiviteter som i vanliga fall inte alltid är tillgängliga.

För frågor om Nordic Camp 2018, kontakta US politiska sekreterare Aniina Karlsdottir på aniina@ungsyn.se.

Nordic Camp 2018 har genomförts med stöd från Nordisk kulturkontakt, Nordens välfärdcentrum, Kronprinsessan Margaretas minnesfond samt Synskadades Stiftelse.

NMR Logotype CMYK SV BLUEcropped-us_riks_logo_webb_170820_2x.png

US medverkar i större rapport om syntolkning

Den 21 oktober publicerades en större rapport om syntolkning. I rapporten finns texter från såväl forskare och myndighetspersoner som organisationer och syntolkar. Målet är att uppmuntra till utveckling av och debatt om syntolkningen i Sverige. Läs mer

US svarar på remiss angående bristande tillgänglighet

Riksorganisationen Unga Synskadade (US) har svarat på Kulturdepartementets remiss Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet (DS 2016:26). Remissen föreslår att det undantag som tidigare gjorts i svensk diskrimineringslagstiftning gällande företag som vid det senaste kalenderårsskiftet hade färre än tio anställda tas bort från och med den 1 juli 2017. US vill genom yttrandet uttrycka vårt stöd för den föreslagna ändringen. Läs mer