Arvsfondsprojektet Från skola till arbete: Medverka i film – berätta hur du fick jobb!

Många av er har hört talas om arvsfondsprojektet Skola till Arbete, som SRF Skåne driver tillsammans med SRF Riks, Unga med Synnedsättning Syd och Iris Hadar. Projektet syftar till att sprida kunskap till både personer med synnedsättning och professionella om hur det fungerar att gå från skola till arbete när man är ung och har en synnedsättning.

Som en del i projektet vill vi göra ett par korta informationsfilmer med ungdomar/unga vuxna som arbetar och har en synnedsättning.

Tanken är att de som medverkar ska berätta om ditt arbete. Vad arbetar du med? Vilken utbildning har du? Hur var det för dig att söka jobb? Vilka eventuella anpassningar har du på jobbet? Vad fungerar bra? Har det uppstått några svårigheter på arbetsplatsen och hur har du i så fall löst dem?

Vi söker två personer, helst av olika kön. Ett litet arvode kommer att utgå.

Är du intresserad av att medverka? Kontakta Anna Balte på telefon: 0735-18 20 33, eller via e-post: anna.balte@srf.nu

Berätta lite om dig själv. Vi vill ha din intresseanmälan senast den 30 september. Intresseanmälan är inte bindande, och inte heller någon garanti för att just du får medverka. Vilka som får vara med kommer att bestämmas när tiden för intresseanmälan gått ut.

Du är självklart också välkommen att kontakta Anna om du har några frågor.

Hoppas att vi hörs!
Med vänlig hälsning
Anna Balte, projektledare för projekt Skola till Arbete

Skola till arbete