Vi är unga med synnedsättning

Välkommen till Riksorganisationen Unga med synnedsättning! Det är ett långt namn, så internt säger vi oftast US.

På bilden ser du ett 30-tal av våra medlemmar som är på en utbildning. Det är viktigt för oss att träffas, lära oss mer, få nya kompisar och kunna prata om livet med andra som lever med en synnedsättning. 

Bli medlem!

Se filmen om att vara medlem:

Läs mer om att bli medlem här.

Vad är US?

US är en intressepolitisk organisation,  av och för ungdomar med synnedsättning i åldrarna 10–31 år. Föreningens inriktning drivs och bestäms av medlemmarna själva. För att få bli medlem krävs att du har en så pass grav synnedsättning att du inte får ta körkort.

Vi har funnits länge – föreningen startades 1975 och har sedan dess varit en mötesplats för ungdomar med synnedsättning. Vi träffas på olika sammankomster och aktiviteter för att umgås, byta idéer och lära oss mer. Vi finns också i olika nätverk, grupper och chattar på sociala media. 

På sociala media försöker vi ge tips, berätta om vad vi gör och visa på medlemmar som gör roliga saker, men också berätta om det som är jobbigt för oss för att påverka samhället till att bli mer tillgängligt.

US på sociala medier:
Facebooksida här
Twitter-konto
YouTube-kanal

Följ oss, dela våra inlägg och kommentera gärna.

En organisation, fem distrikt, fyra fokusområden

Vår organisation är uppdelad i en riksorganisation och fem självständiga distrikt: US Norr, US Mitt, US Syd, US Stockholm och US Väst som även omfattar lokalföreningen US Göteborg.
Läs mer om de olika distrikten här.

US arbetar i fyra fokusområden där förtroendevalda och medlemmar kan engagera sig och jobba med specifika frågor.

  • Fokus Medlem ansvarar för den verksamhet vi gör för våra medlemmar så som Medlemsforum och utbildningshelger. De har också ansvar för allmänna medlems- och ledsagarfrågor.
  • Fokus Påverkan ansvarar för US intressepolitiska arbete för ett mer jämlikt samhälle.
  • Fokus Kommunikation ansvarar för vår interna och externa kommunikation.
  • Fokus Internationellt bedriver samarbeten och projekt i andra länder för att förbättra situationen för unga med synnedsättning.

Årets tema

Varje år jobbar vi med ett övergripande tema, som alla fokusgrupper tar med in i sina aktiviteter. Under 2020-21 arbetar vi med temat Utbildning och Arbete. Något som i allra högsta grad är viktigt för våra medlemmar.
Läs mer om Årets tema